Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego w Finlandii

W Finlandii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 24%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Finlandii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z finlandzkim urzędem możliwa jest w języku fińskim, szwedzkim oraz angielskim.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Finlandii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Finlandii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Finlandii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Finlandii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Szukasz profesjonalnej obsługi ?

Coyright © VAT-Refund.pl
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka