Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego w Szwecji

W Szwecji obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 25%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Szwecji należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z szwedzkim urzędem możliwa jest w języku szwedzkim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Szwecji musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Słowenii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 500 SEK natomiast w przypadku jednego kwartału 4000 SEK.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Szwecji trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Szukasz profesjonalnej obsługi ?

Coyright © VAT-Refund.pl
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka