fbpx

Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego w Portugalii

W Portugalii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Portugalia należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z portugalskim urzędem możliwa jest w języku portugalskim, oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Portugalii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Portugalii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Portugalii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Szukasz profesjonalnej obsługi ?

Coyright © RG-Tax.pl Sp z o.o.
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka
Copy link
Powered by Social Snap