Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego we Włoszech

We Włoszech obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Włoch należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z włoskim urzędem możliwa jest w języku włoskim, francuskim oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Włoch musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Włoch za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 50 Euro natomiast w przypadku jednego kwartału 400 Euro.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Włoch trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Szukasz profesjonalnej obsługi ?

Coyright © VAT-Refund.pl
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka