Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 20%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z angielskim urzędem możliwa jest w języku angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Wielkiej Brytanii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Wielkiej Brytanii za okres 12 miesięcy nie może wynosić mniej jak 35 GBP natomiast w przypadku jednego kwartału 295 GBP.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Wielkiej Brytanii trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Szukasz profesjonalnej obsługi ?

Coyright © VAT-Refund.pl
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka