Sprawdź czy Twoja firma

ma prawo do zwrotu VAT zapłaconego na Łotwie

Na Łotwie obowiązuje podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 21%. Wniosek o zwrot podatku VAT z Łotwy należy złożyć za pośrednictwem krajowego organu podatkowego przy pomocy środków elektronicznych. Komunikacja z łotewskim urzędem możliwa jest w języku oraz angielskim.

Okres za jaki można się ubiegać o zwrot podatku VAT z Łotwy musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Standardowa procedura rozpatrywania wniosku VAT-Ref z Łotwy trwa do czterech miesięcy. W przypadku konieczności składania dodatkowych wyjaśnień procedura może się wydłużyć.

Szukasz profesjonalnej obsługi ?

Coyright © VAT-Refund.pl
Projekt i wykonanie Strony internetowe Ostrołęka